Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

Predpisi, na katere predpis vpliva