Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE«

Predpisi, na katere predpis vpliva