Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«

Predpisi, na katere predpis vpliva