Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave “Medobčinski inšpektorat”

Predpisi, na katere predpis vpliva