Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije«

Predpisi, na katere predpis vpliva