Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Šmartno ob Paki

Predpisi, na katere predpis vpliva