8. redna seja

402
Seja je potekala dne 19.12.2019 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o potrditvi Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2020 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 18/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik Mestne občine Velenje (24.12.2019)
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 19.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Varstvo okolja
Statut Občine Šmartno ob Paki (UPB2) (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 18/2019)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik Mestne občine Velenje (24.12.2019)
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2020 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 18/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik Mestne občine Velenje (24.12.2019)
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 25.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2020 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 18/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik Mestne občine Velenje (24.12.2019)
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 25.12.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 18/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik Mestne občine Velenje (24.12.2019)
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o proračunu občine Šmartno ob Paki za leto 2020 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 18/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik Mestne občine Velenje (24.12.2019)
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 25.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine