Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri komunalnega prispevka za območje občine Šmartno ob Paki

Predpisi, na katere predpis vpliva