Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč in podlag za odmero komunalnega prispevka za območje občine Šmartno ob Paki

Predpisi, na katere predpis vpliva