Odlok o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov v občini Šmartno ob Paki

Predpisi, na katere predpis vpliva