Odlok o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Šmartno ob Paki

Predpisi, na katere predpis vpliva