Tarifni pravilnik o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov

Predpisi, na katere predpis vpliva