Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "Medobčinski inšpektorat"

Predpisi, na katere predpis vpliva