GRADIVO ZA PRIPRAVO OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SD OPPN)

11. 4. 2024 ROK M. 249
11.04.2024
Objave in pozivi, Oglasna deska
Do preklica
Prenesi vse kategorije dokumentov