RAZGLAŠEN ORANŽNI ALARM ZARADI NEVARNOSTI POPLAV, PLAZOV IN VETROLOMA

2. 11. 2023 ROK M. 78