Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu

Oddaja prijave
Taksa:
  • Word ali pdf vloga: 4,50 EUR
  • E-prijava (z dig. potrdilom) : Brezplačno
  • Spletna vloga (brez dig. potrdila): 4,50 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji prijave s plačilnimi karticami, preko spletne banke NLB klik, preko spletne banke Bank@net, z moneto, preko Hal mBills, s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične prijave na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0132 5525 0309 172
Referenca: SI11 76252-7111002
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE