Obvestilo občini o izvedbi shoda ali prireditve

Oddaja obvestila
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE