Zahteva za izdajo mnenja - priloga 9

Oddaja zahteve
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE