Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Oddaja pobude
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE