Vloga za izdajo izjave o neuveljavljanju predkupne pravice

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE