Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije/pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh na območju občine Šmartno ob Paki