Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednica, Marjanca Rogel Peršič
 • Darko Pokleka
 • Tomaž Srebotnik
 • Josip Lukenda
 • Janko Avberšek, mandat potrjen z dnem 14.1.2019
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednik, Damijan Ločičnik
 • Marija Boruta
 • Marjanca Rogel Peršič
 • Bojan Rakun
 • Rudolf Meh
 • Vesna Žerjav
 • Barbara Mumelj
 • Leopold Rezar
 • Polona Miklavžina